Kurumsal

Haberler

KVKK Aydınlatma Metni (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)

10.12.2019

 

Yelken Kalıp Kapı Pencere Aksesuarları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir biçimde toplamak, işlemek ve saklamak; herhangi bir hak ihlaline uğramamaları için gerekli tüm önlemleri almak temel prensiplerimizdendir.

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından akdedilen çeşitli sözleşmeler ve websitemiz yoluyla toplanırlar. Toplanan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve

6. maddelerinde belirtilen amaçlara uygun olarak toplanır; veri sorumlusu olarak yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz, ticari faaliyetimizi geliştirebilmemiz ve sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz, insan kaynakları faaliyetlerimizi sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmemiz için işlenirler. Bu amaçlarla edindiğimiz kişisel verilerinizi, iş ortaklarımızla, ilgili departmanlarımızla, hissedarlarımızla ilgili kanunun 8 ve 9. maddeleri çerçevesinde paylaşırız.

Sizler, ilgili kişi sıfatıyla,

 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Verilerinizin düzeltilmesi, yok edilmesi, silinmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Tüm bu sayılanlar ilgili kanunun 11. maddesi gereğince yasal haklarınız olup, bu konuya ilişkin tüm talep ve sorularınız için bizimle muhasebe@yelken.com.tr adresinden iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız.